четвртак, 12. фебруар 2015.

Манојло Хрисолорас (1350-1415), Поређење старог и новог Рима (4)

Слика која стоји у Историјском музеју у Цариграду,
изнад остатка ланца који је затварао улаз у Златни рог

30. Упоредићу два древна града колико је могуће. Јер шта је у овом граду (тј. Риму) створено природом или људском руком, чега код нас нема? Па чак и саме светиње (овде) наликују на (наше) светиње. Aко се и каже да он (тј. Рим) у нечему превазилази, ми имамо нешто друго да ставимо наспрам тога. Ми смо такође имали и имамо доста тога што он нема, а много шта и боље. То је природно, јер он (Рим) се није угледао не некакав, да тако кажемо, нарочити савршени узор, већ се задовољавао тиме да једноставно превазиђе све друге. А наш (Константинопољ) је, посматрајући њега (Рим) као узор и, ако се пажљивије погледа, као некакав архетип, много шта усавршио и уздигао.