среда, 15. април 2015.

Византија – свет промена...

Отворена је веб страна 23. Међународног конгреса византијских студија у Београду (22-27. август 2016): http://byz2016.rs
Тhe official website for the 23rd International Conference of Byzantine Studies in Belgrade (22-27 August 2016) is now available: http://byz2016.rs