среда, 27. јул 2011.

Царица-мајка

Лик цара Јована VIII на Пизанеловом медаљону (1438)
Натпис лице (грчки): +IωANNHC·BACIΛεVC·KAI·AVTOKPATωP·PωMAIωN·O·πAΛAIOΛΓOC [Јован, цар и самодржац Римљана, Палеолог]; наличје горе (латински): .OPVS.PISANI.PICTO/RIS. [рад Пизана сликара]; наличје доле (грчки): εPΓON·TOV·πICANOV·ZωΓPAΦOV [рад Пизана сликара]
"Почев од 1430. све је више сведочанстава која указују на снажан и непрестани утицај Царице-мајке на Цара. То су примећивали и њихови савременици, домаћи и страни, и хроничари поменутих збивања, као и сви историчари који ће касније писати о Јовану VIII.
Након мужевљеве смрти за Јелену су уследили још црњи и неизвеснији дани. Понајвише су је мучиле две ствари: претња Османлија, која није била трајно отклоњена и временом је поново постајала све озбиљнија, и сукоби синова око власти." (148-149)

Анастасијевић, цит. дело 32-34; Ђурић, цит. дело 249-254. (149)