четвртак, 12. јануар 2012.

Деспот Ђурађ Бранковић и Фирентинска унија

Смедерево - престоница деспота Ђурђа Бранковића
"Српски деспот Ђурађ Бранковић поручио је следеће: 'Ја сам сусед са Латинима, и често сам с њима долазио у додир; разговарао сам с њима и знам тачно и речи њихове и намере и начине; знајући дакле добро и њих и све њихово, нећу послати изасланика на сабор'." (169)

Опширније о томе: И. Ћурић, цит. дело, стр. 319. (169)