петак, 10. фебруар 2012.

Јован VIII Палеолог и Ана од Русије

Фотијев "Велики сакос"
Ево једног изузетног историјског споменика из епохе последњих Палеолога. Реч је о такозваном Фотијевом Великом сакосу. Нема много сачуваних византијских уметничких предмета с почетка XV века, но два су за нашу причу посебно значајна. Први је рукопис са делима светог Дионисија Ареопагита који се данас чува у музеју Лувр у Паризу и о коме смо већ писали. Други је "Велики сакос" митрополита Фотија, данас део збирке Оружејне палате Московског кремља, који ћемо сада укратко покушати да представимо.
Заједничко овим споменицима је то што поред изузетне уметничке вредности, која сведочи о високим дометима ондашњих цариградских уметничких радионица, представљају и значајну историјску грађу. Околности у којима су настали, намена тих предмета, имена односно титулатуре који су на њима означени, по речима Ивана Ђурића, доприносе поузданијем расветљавању историјских збивања. Портрети извезени на сакосу пружају нам између осталог представу о владарској одећи оног времена.
Фотијев сакос израђен је у Константинопољу око 1417. године и  послат Кијевском митрополиту као дар поводом венчања младог ромејског василевса Јована VIII и руске принцезе Ане.