Литература

Ова страница је у припреми.
На њој ћете пронаћи литературу о царици Јелени - светој Ипомонији. Реч је о књигама и чланцима углавном на грчком, српском и енглеском језику. Страница са литературом треба да помогне свима онима који желе даље да проучавају живот последње византијске царице.

 • ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΣΤΑΘΗ, Η ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ (ΑΘΗΝΑ, 1997)
 • ΒΙΟС, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ, ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟС ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙС ΤΗΝ ΟСΙΑΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ (ΑΘΗΝΑΙ, 1999)
Овако је почело: два грчка житија свете Ипомоније која сам добио.

 • Γεώργιος Σφραντζής, ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΜΙΚΡΟΝ (J. P. Migne, Patrologia Graeca 156, 1023-1080)
 • Др Јован Хаџи-Васиљевић, ДРАГАШ И КОНСТАНТИН ДЕЈАНОВИЋИ И ЊИХОВА ДРЖАВА (штампано из "Просветног Гласника", Београд 1902)
 • Dr Драгутин Анастасијевић, ЈЕДНА ВИЗАНТИЈСКА ЦАРИЦА СРПКИЊА (Браство XXX, Београд 1939; објављено и као засебна књига у Београду 1939; ново издање: СРПКИЊА ВИЗАНТИЈСКА ЦАРИЦА, "Свет књиге", Београд 2004, обим: 102 стране)
 • Миодраг Рајичић, СЕВАСТОКРАТОР ДЕЈАН (посебан отисак из "Историског гласника" бр. 3-4, Београд 1953)
 • Др Божидар Ферјанчић, ВИЗАНТИЈА И ЈУЖНИ СЛОВЕНИ (Београд 1966)
 • Георгије Острогорски, ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ДРАГАШ (Сабрана дела, књ. 4. "Византија и Словени", Београд 1970, стр. 287-294)
 • Иван Ђурић, ЕВДОКИЈА КОМНИНА И ЊЕН МУЖ КОНСТАНТИН ДРАГАШ (ЗРВИ XXII, Београд 1983, стр. 259-271)
 • Иван Ђурић, СУМРАК ВИЗАНТИЈЕ - време Јована VIII Палеолога 1392-1448 (Београд 1984)
 • Мирјана Живојиновић, ДРАГАШИ И СВЕТА ГОРА (ЗРВИ XLIII, Београд 2006, стр. 41-57)
 • Милош Благојевић, ЗАКОН ГОСПОДИНА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЕВДОКИЈЕ (ЗРВИ XLIV, Београд 2007, стр. 447-458)
 • Петар Матински, МАНАСТИР СВ. ЈОВАНА БОГОСЛОВА (Поганово 2008)
...


Такође препоручујем:
 • John H. Rosser, HISTORICAL DICTIONARY OF BYZANTIUM
 • Alexander Van Millingen, BYZANTINE CHURCHES IN CONSTANTINOPLE (Macmillan, London 1912)
 • Архиепископ Данило, ЖИВОТИ КРАЉЕВА И АРХИЕПИСКОПА СРПСКИХ (СКЗ, Београд 1935)
 • Георгије Острогорски, ИСТОРИЈА ВИЗАНТИЈЕ (Београд 1969)
 • Халил Иналџик, ОСМАНСКО ЦАРСТВО Класично доба 1300-1600 (СКЗ, Београд 1974)
 • Луј Бреје, ВИЗАНТИЈСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА (Београд 1976)
 • David Talbot Rice, ART OF BYZANTINE ERA (Thames and Hudson 1997)
 • Mark C. Bartusis, THE LATE BYZANTINE ARMY, ARMS AND SOCIETY, 1204-1453 (University of Pennsylvania Press 1997)
 • Доналд Никол, БЕСМРТНИ ЦАР (Clio, Глас српски 1997)
 • THE OXFORD HISTORY OF BYZANTIUM, edited by Cyril Mango (OUP 2002)
 • Свети Марко Ефески, ЖИТИЈЕ, ДЕЛА, СЛУЖБА (Београд 2007)
 • Радивој Радић, ЦАРИГРАД - Приче са Босфора (Београд 2007)
 • Мишел Каплан, ВИЗАНТИЈА (Београд 2008)
...