О блогу

Књига "Последња византијска Царица" кроз 25 поглавља описује живот царице Јелене - свете Ипомоније. Све је подређено причи која се одвија у континуитету, без сувишних дигресија, коментара или илустрација. За ово би требало да послужи блог: ту ћете пронаћи илустрације, коментаре, објашњења у вези са поступком стварања књиге, коришћеним изворима и друго.

Ево и неколико упутстава за "коришћење" блога:

  • Садржај блога (у десном ступцу) прати садржај књиге. На тај начин лако можете да пронађете све постове повезане са одређеним поглављем у књизи. 
  • Одломци из саме књиге "Последња византијска Царица" увек су дати под наводницима иза којих је у загради зеленом бојом означен број стране.
  • Иза фуснота је у загради црвеном бојом означен број стране у књизи на коју се односе.